Cursussen in Totara Mobile
  • 28 Feb 2024
  • 4 Minuten te lezen

Cursussen in Totara Mobile


Article Summary

Cursisten hebben toegang tot hun studie via het scherm Huidige studie. Deze pagina toont de cursussen waarin de gebruiker momenteel is ingeschreven, waardoor een eenvoudige manier wordt geboden om de vereiste cursussen te vinden of om door te gaan met lopende cursussen. Als de gebruiker geen toegewezen studie heeft, kan hij op de knop Studie zoeken klikken om geschikte cursussen te zoeken in een webbrowservenster.

Cursisten hebben toegang tot een cursus door erop te tikken.

Als een cursus niet is gemarkeerd als mobiel compatibel (d.w.z. dat in de app Cursus compatibel is ingesteld op Nee in de cursusinstellingen), wordt deze weergegeven in de mobiele app, maar gebruikers hebben geen toegang tot de cursus en kunnen deze niet voltooien. Ze worden in plaats daarvan gevraagd om de cursus in een mobiele browser te voltooien.
Let op dat het SVG-afbeeldingsbestandsformaat momenteel niet wordt ondersteund in Totara Mobile, dus zorg ervoor dat alle afbeeldingen in mobiele cursussen andere bestandsindelingen gebruiken.

Cursuspagina's

Tabblad Overzicht

Op het tabblad Overzicht kun je de cursustitel, cursusafbeelding en het type studie zien. 

Onder de tabbladen Overzicht en Activiteiten kunnen cursisten informatie over hun voortgang in de cursus bekijken in een horizontaal-scrollende carrousel. Cursisten kunnen naar links en rechts scrollen om meer informatie te zien. De volgende informatie kan hier optioneel getoond worden.

PaneelOmschrijvingNotities

Jouw voortgang

Dit paneel toont de voortgang van de cursist door de huidige cursus, weergegeven als zowel een percentage als een donut-diagram. Naarmate de cursist door de cursus gaat, wordt dit bijgewerkt.

Let op dat het bijhouden van de voltooiing van activiteiten en het bijhouden van de cursusvoltooiing moet zijn ingeschakeld om de voortgangsindicator te laten werken.

Jouw cijfer

Cursisten kunnen hun huidige cijfer zien van het maximaal mogelijke cijfer voor de cursus.

Cursisten kunnen het paneel Jouw cijfer alleen bekijken als de cijferlijst is ingesteld en zichtbaar is gemaakt voor cursisten door de cursusmaker. Let op dat dit het totaalcijfer voor de cursus toont en alleen numerieke waarden.

Cursus als voltooid markeren

Dit venster wordt getoond als de cursist de cursus als voltooid kan markeren. Als je op het paneel tikt, wordt er een pop-up weergegeven waarin de gebruiker kan bevestigen dat hij deze cursus wil voltooien. 

Als een gebruiker aan alle andere voltooiingscriteria voor de cursus heeft voldaan, wordt er een cursusvoltooiingsmodaal weergegeven. Als een gebruiker niet aan alle andere voltooiingscriteria voor de cursus heeft voldaan, wordt de gebruiker terug naar de cursus gebracht om verder te leren.

Meer informatie over zelfvoltooiing vind je op de pagina Cursusvoltooiingen instellen.

Tabblad Activiteiten

Het tabblad Activiteiten bevat een lijst met alle activiteiten en bronnen die in de cursus zijn inbegrepen. Zoals met het tabblad Overzicht kun je de cursustitel (Cursus volledige naam in de cursusinstellingen), cursusafbeelding en het type studie zien.

Volgende tekstelementen worden ook getoond: 

  • Cursusomschrijving
  • Beschrijving onderwerp
  • Labels

Als je meer details over inhoud buiten deze lijst wil opnemen, bijv. een activiteitsbeschrijving, dan moet je een label gebruiken om deze informatie op te nemen.

Je kunt ervoor kiezen om alle onderwerpen in de cursus in te klappen of uit te klappen met de schakelknop in de rechterbovenhoek. Je kunt ook elke sectie afzonderlijk uitvouwen en inklappen door elke onderwerptitel te selecteren, om je tegelijkertijd op één onderwerp te kunnen richten. Wanneer onderwerpen ingeklapt zijn, is alleen de onderwerptitel zichtbaar. Indien uitgevouwen, kun je alle activiteiten in elk onderwerp zien. Elke rij van de lijst toont de titel en de activiteitsstatus. Hieronder kun je zien wat elk statusicoontje betekent.

IcoonBetekenisOmschrijving

Niet voltooid (zelf voltooien)

Dit icoontje toont dat de cursist de bijbehorende activiteit nog niet heeft voltooid en moet deze als voltooid markeren zodra ze dit hebben gedaan.

Niet voltooid (voltooiingscriteria)

Dit icoon geeft aan dat de cursist de bijbehorende activiteit nog niet heeft gestart of voltooid door aan de voltooiingscriteria te voldoen.

Voltooid

Dit icoon geeft aan dat de cursist de activiteit met succes heeft voltooid of geslaagd (als een vereist cijfer is ingesteld).

 

 

Niet geslaagd

Dit icoontje geeft aan dat de cursist een poging heeft gedaan tot de activiteit, maar geen voldoende heeft behaald en de activiteit opnieuw moet proberen om deze als voltooid te markeren.

Geblokkeerd

Dit icoon toont dat de gebruiker momenteel geen toegang heeft tot de bijbehorende activiteit. Ze moeten misschien eerst andere activiteiten voltooien of cijfers behalen om de activiteit te ontgrendelen. Daarnaast is de activiteit grijs weergegeven. Wanneer een cursist op een geblokkeerde activiteit tikt, wordt er een pop-up getoond waarin de criteria voor het ontgrendelen worden uitgelegd.

Je moet ervoor zorgen dat de inhoud van labels of tekstgebieden in je cursus mobielvriendelijk is door de Weka teksteditor te gebruiken. Controleer of je inhoud correct wordt weergegeven in de mobiele app en bewerk deze vervolgens zoals vereist om ervoor te zorgen dat deze correct is geformatteerd.

Cursus voltooien

Zodra een cursist alle vereiste activiteiten in een cursus heeft voltooid, kan de cursus als voltooid worden gemarkeerd. Afhankelijk van hoe de cursus is geconfigureerd, kan dit automatisch gebeuren of moet de cursist de cursus zelf voltooien.

C051 - Mobile(1)The Totara Academy has a whole course dedicated to using the Totara mobile app. Here you can learn more about how to configure and use your mobile app, see best practice, and give it a go yourself.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Was dit artikel nuttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.