Kurser i Totara Mobile
  • 08 Apr 2024
  • 3 Protokoll att läsa

Kurser i Totara Mobile


Article Summary

Elever kan få tillgång till sin inlärning från skärmen Aktuell inlärning. Denna sida visar de kurser där användaren för närvarande är registrerad, vilket ger ett enkelt sätt att hitta obligatorisk utbildning eller fortsätta pågående kurser. Om användaren inte har någon tilldelad utbildning, kommer han/hon att kunna trycka på knappen Sök utbildning för att söka efter lämpliga kurser i ett webbläsarfönster.

Elever kan få tillgång till en kurs genom att trycka på den.

Om en kurs inte är markerad som mobilkompatibel (dvs. kurskompatibel i appen är inställd på Nej i kursinställningarna) kommer den att visas i mobilappen, men användare kommer inte att kunna komma åt och slutföra kursen. De kommer istället att uppmanas att slutföra kursen i en mobil webbläsare.
Observera att SVG-bildfilformatet för närvarande inte stöds i Totara Mobile, så se till att alla bilder i mobilkompatibla kurser använder andra filformat.

Kurssidor

Fliken Översikt

På fliken Översikt kan du se kurstitel, kursbild och typ av utbildning. 

Under flikarna Översikt och Aktiviteter kan deltagarna se information om sina framsteg genom kursen i en karusell med horisontell rullning. Elever kan bläddra åt vänster och höger för att visa mer information. Följande information kan eventuellt visas här.

PanelBeskrivningAnteckningar

Dina framsteg

Denna panel visar deltagarens framsteg genom den aktuella kursen, som visas både som en procentandel och som ett munkdiagram. Allteftersom deltagaren går vidare genom kursen kommer detta att uppdateras.

Observera att spårning av aktivitetsslutförande och spårning av kursslutförande måste aktiveras för att förloppsindikatorn ska fungera.

Ditt betyg/omdöme

Elever kan se sin nuvarande betyg av högsta möjliga betyg för kursen.

Elever kan bara se Din  betygspanel om betygsboken har ställts in och gjorts synlig för elever av Kursskaparen. Observera att detta visar den totala betygsgraden för kursen och endast visar numeriska värden.

Markera kursen som slutförd

Denna panel visas om deltagaren kan markera kursen som slutförd. Om du trycker på panelen visas ett popup-fönster där användaren kan bekräfta att han/hon vill slutföra denna kurs. 

Om en användare har uppfyllt alla andra kriterier för slutförande av kurs, kommer en modal för slutförande av kurs att visas. Om en användare inte har uppfyllt alla andra kriterier för slutförande av kurs, kommer användaren att återföras till kursen för att fortsätta sin utbildning.

Ta reda på mer om självgenomförande på sidan Ställ in kursslutföranden.

Fliken Aktiviteter

Aktivitetsfliken består av en lista över alla aktiviteter och resurser som ingår i kursen. Som med översiktsfliken kan du se kursens titel (kursens fullständiga namn i kursinställningarna), kursbild och typ av utbildning.

Följande textelement visas också: 

  • Kursbeskrivning
  • Beskrivning av ämne
  • Etiketter

Om du vill inkludera mer information om innehåll utanför denna lista, t.ex. en aktivitetsbeskrivning, bör du använda en etikett för att inkludera denna information.

Du kan välja att minimera eller expandera alla ämnen i kursen med hjälp av växlingsknappen i det övre högra hörnet. Alternativt kan du expandera och minimera varje avsnitt individuellt genom att välja varje ämnesrubrik, för att fokusera på ett ämne i taget. När ämnen minimeras är endast ämnestiteln synlig. När du expanderar kan du se alla aktiviteter i varje ämne. Varje rad i listan visar titeln och aktivitetsstatusen. Nedan kan du se vad varje statusikon betyder.

IkonBetydelseBeskrivning

Inte slutförd (självfyllande)

Denna ikon visar att deltagaren ännu inte har slutfört den associerade aktiviteten och måste markera den som slutförd när han/hon har gjort det.

Inte slutförd (slutförandekriterier)

Denna ikon indikerar att deltagaren ännu inte har startat eller slutfört den associerade aktiviteten genom att uppfylla kriterierna för slutförande.

Slutförda

Denna ikon indikerar att eleven har slutfört eller godkänt (om en obligatorisk betygssättning ställts in) aktiviteten.

 

 

Misslyckades

Denna ikon indikerar att eleven försökte utföra aktiviteten men inte uppnådde en godkänt betyg och kommer att behöva genomföra aktiviteten igen för att markera den som slutförd.

låst

Denna ikon visar att användaren för närvarande inte kan komma åt den associerade aktiviteten. De kan först behöva slutföra andra aktiviteter eller uppnå godkända betyg för att låsa upp aktiviteten. Dessutom är aktiviteten gråtonad. När en deltagare trycker på en låst aktivitet visas ett popup-fönster som förklarar kriterierna för att låsa upp den.

Du bör se till att innehållet i några etiketter eller textområden i din kurs är mobilvänligt genom att använda Weka textredigerare . Kontrollera att ditt innehåll visas korrekt i mobilappen och redigera det sedan efter behov för att säkerställa att det är korrekt formaterat.

Genomförande av kurs

När en deltagare har slutfört alla obligatoriska aktiviteter i en kurs kan kursen markeras som slutförd. Beroende på hur kursen har konfigurerats kan detta ske automatiskt, eller så kan deltagaren behöva markera kursen som slutförd själv.

C051 - Mobile(1)The Totara Academy has a whole course dedicated to using the Totara mobile app. Here you can learn more about how to configure and use your mobile app, see best practice, and give it a go yourself.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.