Doelgroepregels
  • 28 Feb 2024
  • 1 Minuut om te lezen

Doelgroepregels


Article Summary

Bij het maken van dynamische doelgroepen kun je doelgroepregels gebruiken om te bepalen welke gebruikers worden toegevoegd aan en verwijderd uit je doelgroep.

Door het tabblad Regelset te selecteren, kun je regels instellen die het lidmaatschap van de doelgroep bepalen. Regels worden ingesteld in groepen die regelsets heten. Een regelset kan meerdere regels hebben en je kunt meerdere regelsets voor elke doelgroep opnemen.

Samenstelling doelgroep automatisch bijwerken

Deze opties wijzigen de manier waarop het lidmaatschap van een doelgroep wordt bijgewerkt op basis van wanneer een gebruiker voldoet aan de doelgroepregels. De configuratie van deze instellingen bepaalt wanneer een gebruiker moet worden toegevoegd aan of verwijderd uit een doelgroep.

Je kunt dit configureren op basis van de volgende selectievakjes:

  • Maak een gebruiker lid wanneer hij voldoet aan de criteria
  • Verwijder het lidmaatschap van een gebruiker wanneer die niet langer aan de criteria voldoet

Als beide opties worden uitgevinkt, wordt de samenstelling van de doelgroep 'bevroren'.

Lidmaatschapsinstelling tussen elke set regels

Deze instelling bepaalt de samenhang tussen de sets. Hiervoor wordt EN- of OF-logica gehanteerd.

  • Indien ingesteld op EN zaleen gebruiker enkel aan de doelgroep toegevoegd worden als ze aan de voorwaarden van alle regelset voldoen (ze zullen weggelaten worden als ze niet aan één regelset voldoen)
  • Indien ingesteld op OF, dan zal een gebruiker aan de doelgroep toegevoegd worden als ze voldoen aan de voorwaarden van één van de regelsets (ze hoeven slechts aan de voorwaarden van één enkele regelset te voldoen om opgenomen te worden)

Let op dat elke regelset zijn eigen logische operator heeft om de relatie tussen de regels binnen die regelset aan te geven.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Was dit artikel nuttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.