Instellingen certificaatactiviteit
 • 28 Feb 2024
 • 8 Minuten te lezen

Instellingen certificaatactiviteit


Samenvatting van het artikel

Instellingen certificaatactiviteit

Wanneer je een certificaat toevoegt aan een cursus, kun je de volgende instellingen configureren.

Instelling
Omschrijving
Notities

e-mailsjablonen verzenden

Indien ingeschakeld, worden trainers op de hoogte gebracht wanneer een cursist een certificaat ontvangt.

-

Anderen informeren

Vul hier de e-mailadressen in van anderen die een melding moeten krijgen wanneer een cursist een certificaat ontvangt. Meerdere adressen moeten worden ingegeven met een komma die de adressen scheidt.

-

Uitgifte

Kies hoe de cursist zijn certificaat ontvangt:

 • Open in browser: Opent het certificaat in een nieuw browservenster
 • Download afdwingen: Opent het bestandsdownloadvenster van de browser 
 • E-mail certificaat: Door deze optie te kiezen kan de cursist het certificaat als bijlage naar zichzelf sturen

Zodra een cursist het certificaat ontvangt, ziet hij de datum waarop zijn certificaat is uitgegeven en kan hij zijn certificaat bekijken wanneer hij op de certificaatlink op de cursuspagina klikt.

Voor Forceer download, ondersteunt Internet Explorer de open optie niet vanuit het downloadvenster. De bewaaroptie moet eerst gekozen worden.

Certificaat opslaan

Met deze optie kan het systeem een kopie van elk Cursistencertificaat bewaren in de cursusmoddata-map. Een link naar elk bewaard certificaat van de cursist wordt weergegeven in het rapport Bekijk uitgegeven certificaten van de trainer.

-

Vereist aantal minuten in cursus

Geef hier de minimale tijd, in minuten, dat een cursist ingelogd moet zijn op de cursus voordat hij het certificaat kan ontvangen.

Deze tijd wordt berekend op basis van de acties van een gebruiker die in het standaardlogboek zijn geregistreerd. Wanneer het standaardlogboek is uitgeschakeld, wordt het verouderde logboek gebruikt. Als dat ook is uitgeschakeld, wordt deze optie uitgeschakeld.

Let op dat wanneer het log is uitgeschakeld en vervolgens de acties van een gebruiker opnieuw is ingeschakeld gedurende de tijd dat het log was uitgeschakeld, dit niet wordt geregistreerd en als gevolg daarvan niet wordt meegerekend voor de tijd die aan de cursus is besteed.

Datum afdrukken

Dit is de datum die wordt afgedrukt als er een afdrukdatum is geselecteerd. Als de cursuseinddatum is geselecteerd, moet je het datumbereik inschakelen en de cursuseinddatum instellen in je cursusinstellingen. Als de einddatum van de cursus niet is ingesteld, wordt de datum van ontvangst afgedrukt. Je kunt er ook voor kiezen om de datum af te drukken waarop een activiteit beoordeeld wordt. Als een certificaat wordt uitgegeven voor deze datum, dan wordt alsnog de datum van ontvangst afgedrukt.

Zodra een datum op een certificaat is afgedrukt, kan deze niet worden gewijzigd, tenzij je je type/certificate.php bestand hebt aangepast.

Datumopmaak

Kies een datumopmaak om de datum af te drukken op het certificaat.

-

Code afdrukken

Een uniek 10-teken code van willekeurige cijfers en letters kan op het certificaat worden afgedrukt. Dit nummer kan vervolgens worden gecontroleerd door het te vergelijken met het codenummer dat wordt weergegeven in het rapport Trainer View Issued Certificates.

-

Cijfer afdrukken

Je kunt elk beoordelingsonderdeel uit de cursus kiezen om te laten afdrukken als beoordeling van de cursist. De beoordelingsonderdelen worden getoond in de volgorde zoals ze verschijnen in de cijferlijst.

Zodra een gebruiker zijn certificaat heeft ontvangen, zal zijn cijfer op het certificaat niet meer wijzigen.

Cijferformaat

Er zijn drie beschikbare beoordelingsformaten om op een certificaat weer te geven:

 • Percentage: toont de beoordeling als een percentage
 • Puntencijfer: toont de puntenwaarde van de beoordeling
 • Lettercijfer: toont de beoordeling als letterwaarde De waarden voor de lettercijfers kunnen aangepast worden in type/certificate.php.

-

Resultaat afdrukken

Je kunt elk cursusresultaat kiezen om de naam van het resultaat en het ontvangen resultaat van de gebruiker af te drukken op het certificaat, bijv. 'Uitkomst toewijzing: Bekwaam'.

-

Kredieturen afdrukken

Vul hier het aantal kredieturen in dat op het certificaat wordt afgedrukt.

-

Naam van trainer(s) afdrukken

Gebruik deze instelling als je de naam van de trainer op het certificaat wil zetten. Elke gebruiker wiens rol de mod/certificate:printteacher mogelijkheid in de context van dit certificaat bevat (inclusief de cursus, categoriestructuur en siteniveau) wordt automatisch opgenomen.

Als je de trainersnamen voor dit certificaat manueel wil selecteren, volg dan deze stappen:

 1. Zorg ervoor dat de mod/certificate:printteacher mogelijkheid alleen is toegewezen aan het bewerken van trainers in deze cursus.
 2. Zorg ervoor dat er geen trainers bewerken in deze cursus zijn (tenzij je ze aan elk certificaat in de cursus wil toevoegen).
 3. Ga naar Certificaatbeheer > Lokaal toegewezen rollenen voeg vervolgens de gebruikers toe die je wil opnemen als bewerkende trainers.
 4. Let op dat de mod/certificate:printteacher mogelijkheid standaard ook is toegewezen aan de rol Site Manager. Dit kan leiden tot meer namen die op het certificaat worden afgedrukt, tenzij die mogelijkheid uit deze rol wordt verwijderd.

Aangepaste tekst

Als je wil dat het certificaat andere namen voor de trainer afdrukt dan de trainers die de rol van trainer toegewezen hebben gekregen, selecteer dan geen trainer afdrukken of een afbeelding met handtekeningen, behalve de afbeelding met de lijn. Geef de namen van de trainers in dit tekstvak zoals je ze wil zien verschijnen. Je kunt deze plaatsing wijzigen in je certificaat/type/"typenaam"/certificate.php-bestand. Zoek in dat bestand de regel van de code die hier gelijk aan staat onderaan de pagina:

cert_printtext(150, 450, '', '', '', '', '');

De twee getallen geven de X-plaatsingswaarde (van links naar rechts) en de Y-plaatsingswaarde (van boven naar beneden) voor de tekst weer. Je kunt deze wijzigen als je dat wil.

Je kunt het tekstvak ook gebruiken om HTML in te voeren. Je kunt bijvoorbeeld een link of afbeelding toevoegen.

Volgende html-tags zijn beschikbaar:

 • <br> en <p>
 • <b>, <i> en <u>
 • <img> (src en breedte (of hoogte) zijn verplicht)
 • <a> (href is verplicht)
 • <font>: mogelijke attributen zijn:
 • kleur: hex kleurcode
 • face: arial, times, courier, helvetica, symbool

Voorbeeld html: Dhr. James Salesman, manager<br><br>Verkoopafdeling<br><br><font color="#0000CC"><b>Jouw bedrijf <font face="Symbol">- </font></b></font><p><a href="http://www.site.com/ target="_blank">Klik hier</a></p>

Certificaattype

Hier bepaal je de lay-out van het certificaat. De certificaat type folder bevat 4 standaard certificaten:

 • A4 ingebed: Drukt af op A4-formaat papier met embedded fonts - dit maakt PDF-bestanden groot
 • A4 niet ingebed: Drukt af op A4-formaat papier met Helvetica en Times-lettertypes - deze moeten geïnstalleerd worden op de computer van de gebruiker om te kunnen werken
 • Letter ingebed: Drukt af op lettergrootte papier met ingebedde fonts - dit maakt PDF-bestanden groot
 • Portretletter: Drukt af op briefformaat papier met Helvetica en Times fonts - deze moeten geïnstalleerd worden op de computer van de gebruiker om te kunnen werken

Nieuwe types kunnen toegevoegd worden aan de certificaat/type map. De namen van de mappen en eventuele nieuwe taalstrings voor het nieuwe type moeten aan het certificate/lang/en_utf8/certificate.php bestand worden toegevoegd.

De meeste talen drukken een certificaat af zonder problemen, zelfs als ze accenten of umlauts bevatten. Als je taal echter tekens gebruikt, moet je een Unicode-type kiezen. Deze types gebruiken een andere PDF-bibliotheek die het hele lettertype in de PDF insluit. Dit zal de PDF-bestanden vrij groot maken; het wordt daarom afgeraden om dit type te gebruiken, tenzij je dat moet doen.

Oriëntatie

Kies liggend of staand.

-

Randafbeelding

Met de randafbeelding-optie kun je een randafbeelding kiezen uit de certificaat/pix/borders-map. Selecteer de afbeelding die je wilt gebruiken rond het certificaat of selecteer geen (geen afbeelding") De map bevat twee verschillende randafbeeldingen, elk in vier verschillende kleuren.

Houd er rekening mee dat het toevoegen van afbeeldingen aan het certificaat de grootte van het PDF-bestand zal vergroten. Je kunt je eigen afbeeldingen toevoegen aan de certificate/pix/borders map en ze zullen ook hier verschijnen, in de dropdown. De randafbeeldingen moeten in de JPEG (.jpg) of PNG 8 (.png) opmaak zijn.

Randlijnen

Omdat afbeeldingen de grootte van het PDF-bestand substantieel kunnen vergroten, kun je ervoor kiezen om een rand met lijnen af te drukken in plaats van een randafbeelding (zorg ervoor dat de randafbeelding is ingesteld op Nee). De omrandingsoptie zal een mooie omranding van 3 lijnen met verschillende breedtes in de gekozen kleur afdrukken.

-

Watermerk afbeelding

Een watermerkbestand kan als achtergrond van het certificaat worden geplaatst. Een watermerk is een vergrijsde afbeelding. Dit kan een logo, een zegel, een schild, een tekst of iets anders zijn.

Houd er rekening mee dat het toevoegen van afbeeldingen aan het certificaat de grootte van het PDF-bestand vergroot. Je kunt je eigen afbeeldingen toevoegen aan de certificate/pix/watermarks map en ze verschijnen hier in de dropdown. De afbeeldingen moeten de JPEG (.jpg) of PNG 8 (.png) opmaak hebben.

Afbeelding handtekening

Met deze optie kun je een afbeelding van een handtekening afdrukken vanuit de certificaat/pix/handtekeningen-map. Je kunt een grafische voorstelling van een handtekening afdrukken of een lijn plaatsen voor een geschreven handtekening. Een voorbeeld van een handtekening en een lijnafbeelding zijn inbegrepen. Je kunt deze plaatsing wijzigen in je certificaat/type/"typenaam"/certificate.php-bestand. Zoek in dat bestand de coderegel die lijkt op deze onderaan:

print_signature($certificate->handtekening afdrukken, $orientation, 110, 450, '', '');

De twee getallen geven de X-plaatsingswaarde (van links naar rechts) en de Y-plaatsingswaarde (van boven naar beneden) voor de afbeelding weer. Je kunt deze wijzigen als je dat wil.

Houd er rekening mee dat het toevoegen van afbeeldingen aan het certificaat de grootte van het PDF-bestand zal vergroten. Je kunt je eigen afbeeldingen toevoegen aan de certificaat/pix/handtekeningen-map en ze zullen ook hier in de dropdown verschijnen. De afbeeldingen moeten de JPEG (.jpg) of PNG 8 (.png) opmaak hebben.

Afbeelding van zegel of logo

Met deze optie kun je een zegel of logo selecteren om af te drukken op het certificaat uit de certificaat/pix/zegels-map. Er zijn vier verzegelingsafbeeldingen en een voorbeeld van een logo-afbeelding inbegrepen. Je kunt deze plaatsing wijzigen in je certificaat/type/"typenaam"/certificate.php-bestand. Zoek in dat bestand de coderegel die lijkt op deze onderaan:

print_seal($certificaat ->afdrukzegel, $orientation, 590, 425, '', '');

De twee getallen geven de X-plaatsingswaarde (van links naar rechts) en de Y-plaatsingswaarde (van boven naar beneden) voor de afbeelding weer. Je kunt deze wijzigen als je dat wil.

Houd er rekening mee dat het toevoegen van afbeeldingen aan het certificaat de grootte van het PDF-bestand zal vergroten. Je kunt je eigen afbeeldingen toevoegen aan de certificate/pix/seals-map en ze zullen ook hier in de dropdown verschijnen. De afbeeldingen moeten de JPEG (.jpg) of PNG 8 (.png) opmaak hebben.

Standaard

Zie algemene module-instellingen voor meer informatie.

-

Voltooiing activiteit

Bekijk de voltooiing van de activiteit voor meer informatie.

-

Beperk toegang

Zie Toegang beperken voor meer informatie.

-

Labels

Bekijk tags voor meer informatie. 

-

Plugin instellingen

Om deze instellingen te configureren, ga je naar  Snelmenu > Plugins > Activiteitsmodules > Certificaten.

InstellingOmschrijvingNotities

Afbeelding importeren

Door op de upload-link te klikken, ga je naar een nieuwe pagina waar je afbeeldingen kunt uploaden voor gebruik in certificaten voor het volgende:

 • Kader
 • Watermerk
 • Logo
 • Handtekening

Klik op Wijzigingen opslaan zodra je de gewenste afbeeldingen hebt geüpload.

-

Sans-serif font family

Selecteer de Sans-serif font family voor certificaten met ingebedde fonts.

-

Serif font family

Selecteer de Serif font family voor certificaten met embedded fonts.

-

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions. 


Was dit artikel nuttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.