Voorbeelden van vraagtypes
  • 28 Feb 2024
  • 3 Minuten te lezen

Voorbeelden van vraagtypes


Samenvatting van het artikel

Er zijn verschillende vraagtypes beschikbaar in de toetsmodule. De standaard vragen staan hieronder met korte beschrijvingen en voorbeelden.

Informatie over het maken van deze vragen kun je vinden op de pagina Toetsvragen toevoegen.

Zie het beheer van vraagtypes voor instructies over hoe je bepaalde vraagtypes op siteniveau in- en uitschakelt.

VraagtypeOmschrijvingVoorbeeldvraag

Meerkeuze

Laat de keuze van één of meerdere antwoorden toe uit een vooraf opgestelde lijst. Het totaalcijfer moet 100% zijn. Als één enkel antwoord juist is, moet voor één antwoord het cijfer op 100% gezet worden.

Voorbeeld van een MCQ-vraag - Wat voor soort dier is een kat?

Meerkeuzevraag voorbeeld.

Waar/Niet waar

Een eenvoudige vorm van meerkeuzevraag met slechts de twee keuzes, waar en niet waar.

Waar/Niet waar voorbeeldvraag - Totara Learn is open source?

Waar van fout vraag voorbeeld.

Koppelen

Koppelvragen vragen de cursist om meerdere vraagstelen te koppelen aan meerdere mogelijke antwoorden.

Koppel vraagvoorbeeld - Koppel deze landen aan hun hoofdletters.

Voorbeeld van koppelvraag.

Kort antwoord

Laat een antwoord toe dat bestaat uit één of enkele woorden en dat beoordeeld kan worden tegenover verschillende modelantwoorden waarin jokertekens kunnen voorkomen. Je kunt een sterretje (* ) gebruiken om een jokerteken te vertegenwoordigen. Door bijvoorbeeld het antwoord in te typen als: waterstof*zuurstof zou de toets één van de volgende antwoorden accepteren:

  • waterstof, zuurstof
  • waterstof en zuurstof
  • waterstof&zuurstof
  • waterstof/zuurstof
  • waterstof + zuurstof
  • waterstof; zuurstof

Voorbeeldvraag kort antwoord - Welke elementen bestaan uit water?

Voorbeeld kort antwoord.

Numeriek

Maakt het mogelijk een numeriek antwoord te laten geven, zelfs met eenheden en toleranties. Dat antwoord kan beoordeeld worden met verschillende modelantwoorden,

Numerieke vraag voorbeeld - Als ik 100 mijl in 2 uur reis, hoe snel reis ik dan?

Numeriek vraagvoorbeeld.

Open vraag

Een open vraag is een open vraagzone waar cursisten grotere tekstblokken kunnen ingeven als antwoord op je vraag. Deze vragen worden niet beoordeeld door het systeem en vereisen handmatige beoordeling.

Voorbeeldvraag open vraag - Beschrijf de belangrijkste verschillen tussen ijs en gelato.

Voorbeeld open vraag

Berekend

Berekende vragen zijn als numerieke vragen, maar met de getallen tijdens de toets willekeurig gekozen uit een vooraf opgestelde set.

Voorbeeld berekende vraag - Wat is {a}+{b}?

Voorbeeld van berekende vragen.

Berekende meerkeuze

Berekende meerkeuzevragen zijn als meerkeuzevragen die keuze-elementen kunnen bevatten uit numerieke waarden die willekeurig gekozen worden uit een set wanneer de toets wordt afgenomen.

Berekend meerkeuzevraag voorbeeld - Bereken de oppervlakte van een rechthoek waarbij l = {A}cm en h = {B}cm.

Voorbeeld berekende meerkeuzevraag.

Berekend eenvoudig

Een eenvoudige versie van berekende vragen. Deze zijn als numerieke vragen maar met de getallen willekeurig gekozen uit een set terwijl de toets wordt afgenomen.

Berekend eenvoudig vraagvoorbeeld - . Als ik een {kittens} kittens- en huisdierenverzekering heb, hoeveel moet ik dan in totaal uitgeven aan een huisdierenverzekering?

Berekende eenvoudige voorbeeldvraag.

Slepen en neerzetten in tekst

Ontbrekende woorden in de vraagtekst worden ingevuld door woorden te slepen en neer te zetten.

Voorbeeldvraag slepen en neerzetten in tekst - Dit is een voorbeeld van een ____. Het begint met een ____ en eindigt met een ____.

Voorbeeldvraag slepen en neerzetten in tekst

Woorden slepen en neerzetten

Woorden worden gesleept en neergezet op de achtergrondafbeelding.

Voorbeeldvraag van een beoordelaar slepen en neerzetten - Label de kleuren van de regenboog.

Voorbeeldvraag met markeringen slepen en neerzetten

Sleep en zet neer op afbeelding

Afbeeldingen of tekstlabels worden gesleept en neergezet in een doelzone op een achtergrondafbeelding.

Voorbeeld van vraag slepen en neerzetten op afbeelding - Label de delen van het skelet.

Slepen en neerzetten op afbeeldingsvraagvoorbeeld.

Ingebedde antwoorden (Cloze)

Deze bestaan uit een tekstpassage met daarin verschillende antwoorden, waaronder meerkeuzevragen, korte antwoorden en numerieke antwoorden. De editor is aangepast en je kunt testen of je syntax goed is. Je kunt op Decode klikken en de vraagtekst verifiëren om deze te testen.

Ingebedde antwoorden (Cloze) voorbeeldvraag - Koppel de volgende steden aan de juiste status.

Voorbeeld van ingebedde antwoorden (Cloze) vragen.

Willekeurig kort antwoord koppelen

Zoals een koppelvraag, maar willekeurig gemaakt uit de kort antwoordvragen van een bepaalde categorie.

Willekeurig kort antwoord koppelen voorbeeldvraag - Beantwoord deze vragen over Nieuw-Zeeland.

Voorbeeld van een willekeurig kort antwoord koppelende vraag.

Ontbrekende woorden selecteren

De ontbrekende woorden in de tekst worden ingevuld met woorden uit de dropdownmenu's

Selecteer ontbrekende woorden vraagvoorbeeld - Rozen zijn ___ en viooltjes zijn ___.

Selecteer ontbrekende woorden voorbeeldvraag.

Beschrijving

Dit is geen vraag en in plaats daarvan kun je wat tekst (en mogelijk afbeeldingen) tonen zonder een antwoord te vereisen. Het is meer een label dan een vraagtype en kan dienen als een introductie tot een nieuwe sectie of kan een bron bevatten (zoals een video) die de basis zal zijn voor verdere vragen.

-

 


Was dit artikel nuttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.