Extra veldinstellingen positietype
 • 28 Feb 2024
 • 3 Minuten te lezen

Extra veldinstellingen positietype


Article Summary

Bij het toevoegen of bewerken van een extra veld in een positietype, kun je de volgende opties configureren. 

Algemene instellingen

InstellingOmschrijvingNotities
Voor-en achternaamDe volledige titel van het extra veld.-
Korte titel (moet uniek zijn)

De afgekorte naam van het extra veld, dat kan worden gebruikt voor weergavedoeleinden.

Extra velden verschijnen als opties op het scherm Bewerk onderdeel voor positieonderdelen.

-
Invullen vereist?Indien ingesteld op ja, is het veld verplicht.-
Invullen geblokkeerd?Indien ingesteld op ja, dan toont het veld enkel de informatie die ingesteld was toen het veld werd ingesteld.-
Alleen unieke waarde toestaan?Indien ingesteld op ja, dan accepteert het veld enkel unieke waarden.-
Verborgen op de instellingenpagina?Indien ingesteld op ja, wordt het veld niet weergegeven op de overzichtspagina van het competentieraamwerk.-

Selectievakje

InstellingOmschrijvingNotities
Standaard geselecteerd

Als je dit op ja zet, dan zal het selectievakje standaard ingeschakeld worden.

Indien ingesteld op Neezal het selectievakje niet standaard aangevinkt worden.

-

Datum/tijd

InstellingOmschrijvingNotities
Eerste jaarHet vroegste jaar dat je kunt gebruiken. -
Laatste jaarHet meest recente (toekomstige) jaar dat je kunt gebruiken. -
Inclusief tijdstip?Vink aan om een tijd op te nemen. -

Decimale invoer

InstellingOmschrijvingNotities
StandaardwaardeHet getal dat standaard in het veld verschijnt.-
MinimumwaardeDe laagste waarde die wordt geaccepteerd.-
Maximale waardeDe hoogste waarde die wordt geaccepteerd.-
StapDe geaccepteerde stappen voor waarden in dit veld. Als dit bijvoorbeeld op 0,5 gezet wordt, dan zal het veld waarden accepteren zoals -1,0, -0,5, 0, 0,5, 1,0, 1,5, enz.-
Decimale cijfersHet aantal decimalen dat het veld zal accepteren.-

Bestand

Als je dit extra veld kiest, wordt er een bestandsuploadveld gemaakt. Er zijn geen specifieke instellingen voor dit veldtype. 

Gehele input

InstellingOmschrijvingNotities
StandaardwaardeHet getal dat standaard in het veld verschijnt.-
MinimumwaardeDe laagste waarde die wordt geaccepteerd.-
Maximale waardeDe hoogste waarde die wordt geaccepteerd.-
StapDe geaccepteerde stappen voor waarden in dit veld. Als dit bijvoorbeeld op 5 gezet wordt, dan zal het veld waarden zoals -5, 0, 5, 10, 15, enz. accepteren.-

Locatie

InstellingOmschrijvingNotities
StandaardadresGeef optioneel een standaardadres om weer te geven. -
Standaard kaartgrootteKies uit:
 • Klein
 • Medium
 • Groot
-
Standaard kaartweergaveKies uit:
 • Koppeling
 • Satelliet
 • Kaarts&atelliet (hybride)
-
StandaardweergaveKies uit:
 • Koppel & adres
 • Koppeling
 • Adres
-
Stel kaartlocatie in

Je kunt de kaartlocatie instellen met het bovenstaande adres (indien opgegeven) of zoeken naar een adres, plaats of stad.

Als je de plaats van de pin wil verfijnen, dan kun je dat doen door hem te slepen en neer te zetten.

Controleer of je site voldoet aan de Google Maps JavaScript API Servicevoorwaarden voor je de weergave wijzigt en een kaart toevoegt. We raden je ten zeerste aan om een Google Maps JavaScript API-sleutel of een Client ID te krijgen en deze in Totara in te stellen.

Keuzelijst

InstellingOmschrijvingNotities
Menuoptie (één per regel)

Geef de menuopties die in het dropdownmenu zullen verschijnen.

Geef slechts één optie per regel.

-
Standaardwaarde

Stel de standaardwaarde in die in het dropdownmenu zal verschijnen. De standaardwaarde moet in bovenstaande menuopties verschijnen.

Laat leeg als er geen standaardonderdeel vereist is.

-

multi-select

InstellingOmschrijvingNotities
Menuoptie (en icoontjes)Geef de multi-select opties (en iconen) die in het dropdownmenu zullen verschijnen.-

Invulregel

InstellingOmschrijvingNotities
Standaardwaarde

De tekst die standaard in het tekstgebied zal verschijnen.

Laat dit veld leeg als er geen standaardtekst nodig is.

-
Kolommen

Deze instelling stelt de breedte van het tekstgebied in.

Als een teksteditorplugin op het tekstgebied wordt toegepast, wordt de breedte bepaald door de plugin en het wijzigen van deze waarde heeft mogelijk geen effect.

-
Rijen

Deze instelling stelt de hoogte in van het extra tekstveld (het aantal regels).

Als een teksteditorplugin wordt toegepast op het tekstgebied, wordt de hoogte bepaald door de plugin en het wijzigen van deze waarde heeft mogelijk geen effect.

-

Tekstzone

InstellingOmschrijvingNotities
Standaardwaarde

De tekst die standaard in het tekstveld zal verschijnen.

Laat dit veld leeg als er geen standaardtekst nodig is.

-
SchermgrootteStelt het aantal tekens in dat in het tekstveld wordt weergegeven.-
MaximumlengteStelt het maximum aantal tekens in dat het tekstveld zal accepteren.-
Reguliere uitdrukkingsvalidatie

Een gewone uitdrukking die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de ingevoerde tekst in het verwachte formaat is. Bijvoorbeeld, /^[0-9]{3}$/ zal ervoor zorgen dat de tekst uit exact drie getallen bestaat.

Deze validatie wordt alleen uitgevoerd bij het indienen van formulieren met aangepaste velden. De huidige gegevens worden niet beïnvloed nadat de validatie is gewijzigd.

Voor meer informatie over gewone uitdrukkingen, zie de PHP PCRE documentatie voor gewone uitdrukkingen.

-
Beschrijving van de gewone opmaak voor uitdrukkingsvalidatieVoeg een beschrijving toe waarin je de vereiste opmaak aan gebruikers uitlegt.-

URL

InstellingOmschrijvingNotities
Standaard URL
Geef een standaard website-adres. -
Standaardtekst
Standaard linktekst om weer te geven. Indien leeg zal de URL gebruikt worden.
-
Open in een nieuw venster
Schakel deze instelling in om de link in een nieuw venster te openen. -

C006 - Hierarchies and job assignments(1)The Totara Academy has a whole course dedicated to using Positions, organisations and job assignments in Totara. Here you can learn more on how to use hierarchies and job assignments, see best practice, and give it a go yourself.


© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Was dit artikel nuttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.