Wat is Totara Perform?
  • 28 Feb 2024
  • 1 Minuut om te lezen

Wat is Totara Perform?


Article Summary

Totara Perform is een flexibel en op maat gemaakt performance management systeem dat zowel moderne als traditionele performance management processen ondersteunt.

Er zijn veel manieren waarop je Totara Perform kunt gebruiken om de productiviteit te verhogen door continu performance management, met behulp van evidence-based performance reviews. Door gebruik te maken van check-ins en feedbackactiviteiten kun je helpen om medewerkers af te stemmen op de bedrijfsdoelen.

Enkele van de belangrijkste functies van Totara Perform zijn een verbeterde competentiefunctieset en performance-activiteiten.

Competenties

Competenties stellen je in staat om vaardigheden aan mensen te koppelen en vervolgens competenties te koppelen aan verschillende prestatievormen, waaronder cursussen, andere competenties en handmatige beoordelingen (wanneer een gebruiker of manager een competentieniveau beoordeelt). Door prestatiepaden in te stellen, kun je beslissen hoe competenties worden bereikt.

Het opbouwen van nieuwe competenties omvat het maken of bewerken van een competentieraamwerk waarin je competentie moet zitten en vervolgens het maken van competentieschalen en competentietypen die je kunt gebruiken met je competentieonderdeel.

Zodra je een of meer competenties in Totara Perform hebt gemaakt, kun je deze vervolgens via competentietoewijzingen toewijzen aan individuele gebruikers of aan groepen gebruikers via doelgroepen en posities.

Performance-activiteiten

Performance-activiteiten zijn zeer flexibel om aan je behoeften te voldoen. Deze activiteiten zijn hoe je verschillende performancetaken uitvoert, waaronder beoordelingen, check-ins en andere feedback.

Je kunt inhoud uit andere delen van de site halen, zoals doelen, competenties, bewijs en leren - om een grondige beoordeling van je mensen te krijgen en welke ondersteuning ze nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Was dit artikel nuttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.