Lägg till en kursaktivitet eller resurs
  • 08 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa

Lägg till en kursaktivitet eller resurs


Sammanfattning av artikeln

När du förbereder din kurs för användning vill du lägga till någon typ av innehåll: aktiviteter (interaktiva verktyg som vanligtvis kräver deltagares deltagande) eller kursresurser (vanligtvis passivt innehåll som en deltagare kan läsa/komma åt).

Du kan också kontrollera åtkomst till aktiviteter och resurser med funktionen Begränsa åtkomst eller övervaka kursframsteg med slutförande av aktivitet

Gör så här för att lägga till en aktivitet eller resurs till en kurs:

  1. Navigera till kursen.
  2. Klicka på Aktivera redigering på . Om du använder  kursformatet Pathway går du istället till Administration > Administration av kurs > Hantera avsnitt och aktiviteter . format
  3. I avsnittet du vill lägga till innehållet i, klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs .
  4. Välj typ av aktivitet/resurs i listan och lägg sedan till .
  5. Konfigurera aktivitetsinställningarna och klicka sedan på Spara och visa eller Spara och gå tillbaka till kursen .
Alla aktiviteter och resurser finns också tillgängliga i Totara Mobile-appen . Observera att aktiviteter och resurser kan fungera lite annorlunda i appen jämfört med på en skrivbordswebbplats. 


The Totara Academy has a whole course dedicated to using Courses and categories in Totara. Here you can see best practice, learn more and give it a go yourself.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions. 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.