Tilldela typer till en position
  • 08 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa

Tilldela typer till en position


Sammanfattning av artikeln

När du har ställt in dina positionstyper kan du tilldela positioner till dem. Du kan ställa in typfältet när du skapar en position, eller så kan du ställa in det senare genom att följa dessa steg:

  1. Gå till snabbåtkomstmenyn > Positioner.
  2. Klicka på Hantera positioner .
  3. Klicka på namnet på det ramverk för befattning som du vill använda.
  4. Klicka på kugghjulsikonen () i kolumnen Åtgärder för positionen.
  5. Välj typ i listrutan (om ingen typ redan är tilldelad) eller klicka på Ändra typ om en typ redan är tilldelad.
  6. Klicka på Spara ändringar.

Nästa steg

C006 - Hierarchies and job assignments(1)The Totara Academy has a whole course dedicated to using Positions, organisations and job assignments in Totara. Here you can learn more on how to use hierarchies and job assignments, see best practice, and give it a go yourself.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.