Inställningar för instrumentpanel
  • 08 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa

Inställningar för instrumentpanel


Sammanfattning av artikeln

När du redigerar en instrumentpanel kommer du att se följande inställningar, mestadels kring tillgänglighet:

InställningBeskrivningAnteckningar
NamnNamnet på instrumentpanelen. -
låstMarkera för att förhindra användare från att anpassa denna instrumentpanel själva. -
Tillåt gäster
Markera för att låta de som besöker webbplatsen som gäst (icke inloggad användare) se denna instrumentpanel.-
TillgänglighetValen är:
  • Tillgänglig för inga användare
  • Tillgängliga för alla inloggade användare
  • Endast tillgängligt för följande målgrupper
-
Tilldelade målgrupper
Om du ställer in Tillgänglighet till Endast Tillgänglig för följande målgrupper kan du sedan använda knappen Tilldela nya målgrupper för att välja önskad målgrupp. -

The Totara Academy has a whole course dedicated to using Dashboards and basic theming in Totara. Here you can learn more on how to customise your site's appearance, see best practice, and give it a go yourself.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.