Komma igång med Totara Engage
  • 08 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa

Komma igång med Totara Engage


Sammanfattning av artikeln

När du börjar med Totara Engage, antingen när du uppgraderar från en befintlig Totara Learn-webbplats eller för en helt ny webbplats, måste du konfigurera några av de viktiga funktionerna så att din webbplats är redo att användas.

Här har vi antagit att du redan har konfigurerat din webbplats kärnfunktionalitet, konfigurerat utseendet och känslan och skapat dina användarkonton.

Följ dessa steg för att komma igång med Totara Engage:

  1. När Totara Engage är aktiverat blir användarprofiler aktiva för webbplatsens användare. Som standard kommer endast sammanfattningskortet för användarprofil och Användarprofilen - Socialt block med länken till användarnas offentliga bidrag att visas. Du kan konfigurera standardanvändarprofilen ytterligare genom att aktivera motsvarande funktioner och konfigurera block för användarprofiler. 
  2. Konfigurera användares sammanfattande profilkort genom att navigera till administrationsmeny > användare > användares sammanfattande profilkort.
  3. Konfigurera och konfigurera rekommendationsmotorn för Totara Engage . Detta krävs för att eventuella rekommendationer ska fungera. För information om hur du ställer in rekommendationsmotorn på serversidan, se vår tekniska dokumentation .
  4. Konfigurera  katalogen Hitta inlärning genom att navigera till Lär > Hitta inlärning > Konfigurera katalog. På fliken Innehåll, se till att Totara Engage-innehåll (resurser och spellistor) är markerat och därför kommer att inkluderas i katalogen.
  5. Skapa alla arbetsytor som du vet att dina användare kan behöva och tilldela nya ägare för varje arbetsyta om det behövs.

Med Totara Engage kommer användare att kunna se andra användares profilsidor, men endast de delar som konfigurerats av webbplatsadministratören (t.ex. sammanfattningskortet för användarprofiler och block för användarprofiler).

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.