Meddelanden och uppgiftsaviseringar
  • 08 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa

Meddelanden och uppgiftsaviseringar


Sammanfattning av artikeln

Användare kan ta emot meddelanden och uppgiftsvarningar från Totara på ett antal olika sätt och av flera skäl. Användare kan till exempel få snabbmeddelanden via  meddelandeblocket, eller så kan de få meddelanden från sin kursinstruktör via  personblocket. En utbildare kan få automatiska meddelanden om inlämningar av uppgifter och platsadministratörer kan få meddelanden om problem med webbplatsen.

Hur dessa meddelanden och andra tas emot kan konfigureras av varje användare från länken Meddelanden på sidan Inställningar. Kryssrutor låter användaren välja hur de vill bli aviserade om inkommande meddelanden. 

Varningar kan vara för en chef och/eller elev beroende på hur du ställer in godkännande- och begäransprocessen. 

Läsvarningar avfärdas automatiskt från  varningsblocket efter 30 dagar.

Nästa steg

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions. 

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.