Triggers för program- och certifieringsmeddelanden
  • 08 Apr 2024
  • 2 Protokoll att läsa

Triggers för program- och certifieringsmeddelanden


Sammanfattning av artikeln

Meddelanden om program

Meddelanden kan konfigureras så att de skickas när följande händelser/utlösta program som är relaterade till program inträffar:

Händelse för utlösande av meddelandeBeskrivning
Deltagare tilldelad i programMeddelanden kan utlösas för att skickas till en användare eller dennes chef när de tilldelas ett program.
Program slutförtMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de slutför ett program, eller en tidsperiod efter.
Programkursuppsättning slutfördMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de slutför en kurs som ställts in i ett program, eller en tidsperiod efter.
Förfallodatum för kurs inställtMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef före, på eller efter förfallodatumet för en kursuppsättning.
Förfallodatum för programMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef före, på eller efter programmets totala förfallodatum.
Nytt undantag rapporteratMeddelanden kan utlösas för att skicka till platsadministratörer när några undantag rapporteras för programtilldelningarna.
Elev ej tilldelad från programMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de tas bort från ett program.

Meddelanden om certifiering

Meddelanden kan konfigureras så att de skickas när följande händelser/triggers relaterade till certifieringar inträffar:

Händelse för utlösande av meddelandeBeskrivning
Deltagare tilldelad i certifieringMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de tilldelas en certifiering.
Certifiering slutfördMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de slutför en certifiering, eller en tidsperiod efteråt.
Kursuppsättning slutfördMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de slutför en kurs som ställts in i en certifiering, eller en tidsperiod efter.
Förfallodatum för kurs inställtMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef före, på eller efter förfallodatumet för en kursuppsättning.
Förfallodatum för certifieringMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef före, på eller efter certifieringens totala förfallodatum.
Utgångsdatum för certifieringMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef ett antal dagar innan användarens certifiering är inställd på att gå ut.
Underlåtenhet att omcertifieraMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när användaren inte kan bekräfta igen i omcertifieringsfönstret.
Nytt undantag rapporteratMeddelanden kan utlösas för att skicka till platsadministratörer när eventuella undantag rapporteras för certifieringstilldelningarna.
Elev ej tilldelad från certifieringMeddelanden kan utlösas för att skicka till en användare eller dennes chef när de inte tilldelas från en certifiering.
Öppet datum för omcertifieringsfönsterMeddelanden kan utlösas för att skicka innan omcertifieringsfönstret öppnas, på den dag det öppnas igen eller en tidsperiod efter att fönstret öppnas. Dessa notifieringar kan användas för att påminna användare om att de behöver omcertifieras.


© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.