Vad är rekordet för lärande?
 • 08 Apr 2024
 • 3 Protokoll att läsa

Vad är rekordet för lärande?


Sammanfattning av artikeln

Du kan navigera till Inlärningsregistret genom att gå till Lär > Inlärningsregister från den översta navigeringsmenyn.

Registrering av utbildningssida.

Från menyn Registrering av lärande kan du också komma åt dina inlärningsplaner, obligatorisk inlärning, registrering av lärande och bevisbank från  Utbildningsblocket.

Använda inlärningsregistret

Din utbildningsdokumentation visar bevis, kompetenser, mål och program, tillsammans med certifieringar som du har slutfört eller just nu slutför.

Om en användare inte har några poster i avsnitten Kompetenser, Mål, Program eller Certifieringar kommer fliken inte att visas. Fliken Andra bevis är alltid synlig.

Posterna är separerade i något av följande:

 • All inlärning: Visar alla resultat
 • Aktiv inlärning: Visar endast aktuella resultat
 • Slutförd utbildning: Visar slutförda resultat och kursframsteg för ej registrerade kurser

När kurser, program och certifieringar är synliga för alla användare, vid den tidpunkt då användaren är registrerad eller tilldelad, skapas en post i deras utbildningsregister. När en användare har gjort framsteg kommer denna post att behållas och visas som en permanent post i sin utbildningsjournal, oavsett synlighetsinställningar.

Obligatorisk utbildning

All din utbildning som tilldelas dig genom program eller certifieringar visas med en sammanfattning av dina framsteg.

En obligatorisk certifiering i utbildningsregistret.

Andra bevis

Lägg till andra bevis till bevisbanken

Elever kan lägga till nya bevisposter till sina egna bevisbanker. Förutom att lägga till sina egna bevis kan chefer också lägga till dem i sina direktrapporterande med hjälp av den befintliga listan över bevistyper som platsadministratören har skapat. Gör så här för att lägga till bevis till bevisbanken:

 1. Välj  Bevisbank från sidofältet i Inlärningsregistret.
 2. Välj Lägg till bevis .
 3. Om det finns bevistyper kan du välja en typ eller kategori för detta bevis. Klicka på Använd den här typen efter att ha valt en Bevistyp från rullgardinslistan.
 4. Fyll i de obligatoriska fälten och ladda upp alla relevanta filer (t.ex. en PDF-kopia av ett certifikat).
 5. Klicka på Spara bevisobjekt .

Du kan nu redigera detta objekt och lägga till ytterligare bevisfiler som du kan behöva. 

När du har skapat bevis kan du:

 • Visa, redigera eller ta bort den
 • Se om den används i några utbildningsplaner
 • Öppna de filer som bifogades genom att klicka på länken
 • Exportera bevislistan till en fil

Synlighet för målgrupp

Huruvida målgruppssynlighet är aktiverad för en kurs, ett program eller en certifiering kommer att påverka hur den presenteras i utbildningsregistret. 

Med målgruppssynlighet avstängd:

 • Kurs: Alla tilldelade användare kommer att se kursen gråtonad i sin inlärningspost. De kommer också inte att kunna komma åt kursen genom att klicka på den. 
 • Program/Certifiering: Alla användare som tilldelats programmet kommer att se det i sin studiedokumentation. De kan se programmets innehåll när de klickas på.

Med målgruppssynlighet aktiverad:

 • Kurs: Om kursen är inställd på Inga användare, så kommer ingen som tilldelats kursen att se den i sin inlärningspost eller obligatorisk inlärning. De kan inte heller komma åt den via URL.
 • Program/Certifiering: Om programmet är inställt på Inga användare kommer inte tilldelade användare att se det i sin inlärningspost eller obligatorisk inlärning.

Beräkna framsteg/slutförande

Du kan visa framsteg via posten för kursrapporten som visas på sidan för kursposten. Denna rapport kan anpassas av en webbplatsadministratör för att lägga till eller ta bort filter och kolumner som passar din organisations behov. Du kan ta reda på mer om anpassning av rapporter i dokumentationen för rapportbyggare

Statusfilter för slutförande

Med hjälp av statusfilter för slutförande kan du filtrera efter tre tillstånd:

 • Har ännu inte startat: Visar alla kurser med 0 % förlopp
 • Pågår: Visar kurser med framsteg mellan, men inte inklusive, 0 % och 100 %
 • Slutförd: Visar kurser med 100 % framsteg

Kolumner för framstegsrapport

Det finns tre olika tillgängliga kolumner för visning av framsteg. Dessa kolumner visar exakt samma procentuella slutförande med följande subtila skillnader:

 • Framsteg (och godkännandestatus): Visar procentandelen som slutförts i ett förloppsfält. För utbildningsplaner där det finns en godkännandestatus visas även denna godkännandestatus. När den exporteras exporteras procentandelen som slutförts endast som ett nummer. Där en godkännandestatus är tillgänglig exporteras även denna status. Denna kolumn ingår som standard i rapporten. 
 • Framsteg (numeriskt): Visar procentandelen slutförd i ett förloppsfält och exporter endast som ett tal.
 • Framsteg (% slutfört): Visar procentsatsen som är slutförd i ett förloppsfält och exporterar procentsatsen som ett tal följt av texten '% slutförd'.

Du kan läsa mer om hur slutförande beräknas på förloppsfältets sida.

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.