Inställningar för certifikataktivitet
 • 08 Apr 2024
 • 7 Protokoll att läsa

Inställningar för certifikataktivitet


Sammanfattning av artikeln

Inställningar för certifikataktivitet

När du lägger till ett certifikat till en kurs kan du konfigurera följande inställningar.

Inställning
Beskrivning
Anteckningar

Skicka notifieringar

Om aktiverat så meddelas utbildare när en deltagare får ett certifikat.

-

Meddela andra

Ange e-postadresserna här för andra som behöver meddelas när en deltagare får ett certifikat. Flera adresser ska anges med ett komma som separerar adresserna.

-

Leverans

Välj hur eleven får sitt certifikat:

 • Öppna i webbläsare: Öppnar certifikatet i ett nytt webbläsarfönster
 • Forcera nedladdning: Öppnar fönstret för nedladdning av webbläsarfil 
 • E-postcertifikat: Genom att välja detta alternativ kan eleven skicka certifikatet till sig själv som en bilaga

När en deltagare får certifikatet kommer de att se det datum då deras certifikat utfärdades och kunna granska sitt certifikat när de klickar på certifikatlänken på kurssidan.

För Force Download stöder Internet Explorer inte det öppna alternativet från nedladdningsfönstret. Spara-alternativet måste väljas först.

Spara certifikat

Detta alternativ gör det möjligt för systemet att lagra en kopia av varje elevs certifikat i mappen med kursmoddata. En länk till varje elevs sparade certifikat visas i rapporten Utfärdade certifikat för utbildarens vy.

-

Antal obligatoriska minuter i kurs

Ange här minsta tid, i minuter, som en deltagare måste vara inloggad på kursen innan han/hon kan få certifikatet.

Denna tid beräknas baserat på en användares åtgärder som är inloggade i standardloggen. När standardloggen är inaktiverad kommer den äldre loggen att användas. Om detta också är inaktiverat kommer detta alternativ att inaktiveras.

Observera att när loggen inaktiveras och sedan återaktiveras kommer en användares åtgärder under tiden som loggen var avstängd inte att registreras, och som resultat räknas inte in i den tid som spenderas på kursen.

Utskriftsdatum

Detta är det datum som skrivs ut om ett utskriftsdatum väljs. Om kursens slutdatum är valt måste du aktivera datumintervallet och ställa in kursens slutdatum i dina kursinställningar. Om kursens slutdatum inte är inställt kommer det mottagna datumet att skrivas ut. Du kan också välja att skriva ut det datum då en aktivitet betygsätts. Om ett certifikat är utfärdat före en aktivitet har betygsatts, så kommer datum för emottagande att skrivas ut.

När ett datum har skrivits ut på ett certifikat kan det inte ändras om du inte har anpassat din type/certificate.php fil.

Datumformat

Välj ett datumformat som ska användas på certifikatet.

-

Skriv ut kod

En unik kod med 10 tecken bestående av slumpmässiga bokstäver och nummer kan skrivas ut på certifikatet. Detta nummer kan sedan verifieras genom att jämföra det med kodnumret som visas i rapporten Utfärdade certifikat för utbildarvy.

-

Skriv ut betyg

Du kan välja valfri betygspost från betygsboken som ska skrivas ut som användarens betyg på certifikatet. Betygsposter listas i den ordning som de visas i betygsboken.

När en användare har fått sitt certifikat kommer deras betyg på certifikatet inte att ändras.

Format för betyg

Det finns tre tillgängliga format om du väljer att skriva ut betyg på certifikat:

 • Procentuell grad: Skriver ut betyget som procentsats.
 • Poängbetyg: Skriver ut betygets poängvärde.
 • Brevbetyg: Skriver ut procentgrad som en bokstav. Värdena för bokstavsbetygen kan anpassas i type/certificate.php.

-

Skriv ut resultat

Du kan välja valfritt kursresultat för att skriva ut namnet på resultatet och användarens mottagna resultat på certifikatet, t.ex. ”Tilldelningsresultat: Kompetent".

-

Skriv ut kredittimmar

Här anges antal kurstimmar (kurspoäng) som ska skrivas ut på certifikatet

-

Skriv ut utbildarens namn(n)

Använd den här inställningen om du vill inkludera utbildarens namn på certifikatet. Varje användare vars roll inkluderar mod/certificate:printteacher rättighet i samband med detta certifikat (inklusive kurs, kategori och webbplatsnivå) kommer automatiskt att inkluderas.

Om du manuellt vill välja utbildarens namn för detta certifikat, följ dessa steg:

 1. Se till att mod/certificate:printteacher rättighet endast är tilldelad till Redigerande instruktörer i denna kurs.
 2. Se till att det inte finns några redigeringsutbildare i denna kurs (om du inte vill lägga till dem i varje certifikat i kursen).
 3. Gå till Administration av certifikat > Lokalt tilldelade roller och lägg sedan till de användare som du vill inkludera som redigeringsutbildare.
 4. Observera att mod/certificate:printteacher rättighet också tilldelas administratör som standard . Detta kan leda till att fler namn skrivs ut på certifikatet, såvida inte denna funktion tas bort från denna roll.

Anpassad text

Om du vill att certifikatet ska skriva ut andra namn för utbildaren än de som tilldelats rollen som utbildare, välj inte Skriv ut utbildare eller någon signaturbild förutom linjebilden. Ange utbildarens namn i denna textruta så som du vill att de ska visas. Du kan ändra denna placering i filen certifikat/typ/"typnamn"/certifikat.php. I den filen, hitta kodraden som liknar denna längst ner på sidan:

cert_printtext(150, 450, '', '', '', '', '');

De två siffrorna återspeglar värdena för X-placering (över från vänster) och Y-placering (ner från toppen) för texten. Du kan ändra dessa om du vill.

Du kan också använda textrutan för att ange HTML. Du kan till exempel lägga till en länk eller en bild.

Följande HTML-taggar är tillgängliga:

 • <br> och <p>
 • <b>, <i> och <u>
 • <img> (src och bredd (eller höjd) är obligatoriska)
 • <a> (href är obligatoriskt)
 • <font>: möjliga attribut är:
 • färg: hex färgkod
 • Ansikte: anlända, tider, kurir, helvetica, symbol

Exempel html: James Salesman, chef<br><br>Försäljningsavdelning<br><br><font color="#0000CC"><b>Ditt företag <<font face="Symbol"></font></b></font>img src="http://yourtotara.com/mod/certificate/pix/seals/Logo.png" width="100"><p><a href="http://www.site.com/ target="_blank">Klicka här</a></p>

Typ av certifikat

Här anger du layouten på certifikatet. Mappen certifikattyp innehåller fyra standardcertifikat:

 • Inbäddad A4: Skriver ut på papper i A4-storlek med inbäddade teckensnitt – detta gör PDF-filer stora
 • A4 ej inbäddad: Skriver ut på A4-papper med Helvetica- och Times-teckensnitt – dessa måste installeras på användarens dator för att fungera
 • Inbäddat brev: Skriver ut på papper i bokstavsstorlek med inbäddade teckensnitt – detta gör PDF-filer stora
 • Porträttbrev: Skriver ut på papper i bokstavsstorlek med Helvetica- och Times-teckensnitt – dessa måste installeras på användarens dator för att fungera

Nya typer kan läggas till i certifikat-/typmappen. Namnen på mapparna och eventuella nya språksträngar för den nya typen måste läggas till i certificate/lang/en_utf8/certificate.php filen.

De flesta språk skriver ut ett certifikat utan problem, även om de innehåller accenter eller umlauts. Om ditt språk använder tecken måste du dock välja en Unicode-typ. Dessa typer använder ett annat PDF-bibliotek som bäddar in hela teckensnittet i PDF-filen. Detta kommer att göra PDF-filerna ganska stora, så det rekommenderas inte att använda denna typ om du inte måste.

Orientering

Välj antingen landskap eller porträtt.

-

Bild på bård

Alternativet kantbild låter dig välja en kantbild från mappen certifikat/pix/gränser. Väj bildramen som du vill ha runt certifikatets hörn eller välj ingen ram. Mappen innehåller två olika rambilder, var och en i fyra olika färger.

Tänk på att lägga till bilder till certifikatet kommer att öka storleken på PDF-filen. Du kan lägga till egna kantbilder i mappen certifikat/pix/gränser så kommer de också att visas här, i rullgardinsmenyn. Kantbilderna måste vara i JPEG (.jpg) eller PNG 8 (.png) format.

Gränslinjer

Eftersom bilder avsevärt kan öka storleken på PDF-filen kan du välja att skriva ut en ram med linjer istället för att använda en rambild (se till att alternativet Bårdbild är inställt på Nej). Alternativet kantlinjer kommer att skriva ut en fin kant på tre linjer med varierande bredder i den valda färgen.

-

Bild av vattenstämpel

En vattenstämpel kan placeras som bakgrund på certifikatet. En vattenstämpel är en blekt grafik. En vattenstämpel kan vara en logotyp, tätning, topp, formulering eller vad du vill använda som grafisk bakgrund.

Tänk på att lägga till bilder till certifikatet ökar storleken på PDF-filen. Du kan lägga till egna bilder i mappen certifikat/pix/vattenstämplar och de visas här i rullgardinsmenyn. Bilderna måste vara i formatet JPEG (.jpg) eller PNG 8 (.png).

Signaturbild

Detta alternativ låter dig skriva ut en signaturbild från mappen certifikat/pix/signaturer. Du kan skriva ut en grafisk bild av en signatur, eller en linje för en handskriven signatur. En exempelsignaturbild och en linjebild ingår. Du kan ändra denna placering i filen certifikat/typ/"typnamn"/certifikat.php. I den filen, hitta kodraden som liknar den här längst ner:

print_signature($certificate->printsignature, $orientation, 110, 450, '', '');

De två siffrorna återspeglar värdena för X-placering (över från vänster) och Y-placering (ner från toppen) för bilden. Du kan ändra dessa om du vill.

Tänk på att lägga till bilder till certifikatet kommer att öka storleken på PDF-filen. Du kan lägga till dina egna bilder i mappen certifikat/pix/signaturer och de kommer också att visas här i rullgardinsmenyn. Bilderna måste vara i formatet JPEG (.jpg) eller PNG 8 (.png).

Bild av tätning eller logotyp

Med det här alternativet kan du välja en tätning eller logotyp att skriva ut på certifikatet från mappen certifikat/pix/seals. Fyra tätningsbilder och en exempellogotypbild ingår. Du kan ändra denna placering i filen certifikat/typ/"typnamn"/certifikat.php. I den filen, hitta kodraden som liknar den här längst ner:

print_seal($certificate->printseal, $orientation, 590, 425, '', '');

De två siffrorna återspeglar värdena för X-placering (över från vänster) och Y-placering (ner från toppen) för bilden. Du kan ändra dessa om du vill.

Tänk på att lägga till bilder till certifikatet kommer att öka storleken på PDF-filen. Du kan lägga till dina egna bilder i mappen certifikat/pix/tätningar så kommer de också att visas här i rullgardinsmenyn. Bilderna måste vara i formatet JPEG (.jpg) eller PNG 8 (.png).

Vanliga inställningar för modul

Se vanliga modulinställningar för mer information.

-

Aktivitetsgenomförande

Se slutförande av aktivitet för att lära dig mer.

-

Begränsa tillgänglighet

Se Begränsa åtkomst för mer information.

-

Taggar

Se taggar för mer information. 

-

Inställningar för plugin

För att konfigurera dessa inställningar, gå till  Snabbåtkomst-menyn > Plugins > Aktivitetsmoduler > Certifikat.

InställningBeskrivningAnteckningar

Ladda upp bild

Klicka på uppladdningslänken för att komma till en ny sida där du kan ladda upp bilder för användning i certifikat för följande:

 • Kant
 • Vattenstämpel
 • Sigill
 • Signatur

Kom ihåg att klicka på Spara ändringar när du har laddat upp dina önskade bilder.

-

Sans-serif typsnitt

Välj teckensnittsfamiljen Sans-serif för certifikat med inbäddade teckensnitt.

-

Serif typsnitt

Välj Serif-teckensnittsfamiljen för certifikat med inbäddade teckensnitt.

-

© Copyright 2024 Totara Learning Solutions. All rights reserved. Some content originally obtained via GPLv3 license and continues to be available under GPLv3. All other content is the sole copyright of Totara Learning Solutions. 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.